Over ons - Privacy


Privacy

Het Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor neemt de privacy van jou en al haar andere (potentiële) klanten serieus. We streven ernaar de privacy van onze klanten veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe het Navk omgaat met persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

We verwerken persoonsgebonden informatie voor de volgende doelen:

  • Een service leveren die is afgestemd op jouw individuele situatie
  • Zodat je online een premie kunt berekenen
  • Om je online de mogelijkheid te bieden een verzekering bij ons af te sluiten
  • Vanuit het oogpunt van fraudepreventie

We gebruiken de informatie (niet herleidbaar tot een individu):

  • Om klantprofielen op te stellen
  • Als hulpmiddel bij de strategievorming
  • Om het gebruik van de site vast te stellen
  • Voor onderzoek

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

Wij gebruiken:

  • tijdelijke cookies (sessiecookies); worden tijdelijk opgeslagen en verwijderd zodra je je browser sluit.
  • cookies van derde partijen; Google Analytics om statistieken te verzamelen.

Je kunt cookies eenvoudig via je browser van je computer verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in je browser.

Het verstrekken van gegevens

We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude.

Inzagerecht

Voor uw persoonlijke gegevens geldt dat u inzagerecht heeft. Op grond hiervan kunt u verzoeken om opgaaf te doen van de gegevens die over u worden bijgehouden. Iedereen die een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens wil indienen, of klachten of andere opmerkingen of vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kan zich richten tot NAVK

Vragen over ons privacy-beleid

Het Navk houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Heb je vragen met betrekking tot je persoonlijke gegevens of over de werkwijze van het Navk op het gebied van privacy, neem dan per e-mail contact op met onze privacy-manager.

De volledige tekst van de gedragscode "verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf" kun je raadplegen en downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars. Kijk hier op: www.verzekeraars.nl.

De gehele administratie (en dus ook het registreren van persoonsgegevens) wordt verzorgd voor het Navk door ANAC Backoffice. ANAC is gespecialiseerd in de afwikkeling van o.a. polisaanvragen, schademeldingen en het administreren van verzekeringen.

Bent u ook al voor het volgende verzekerd?

Verzeker je auto | Vaalserbergweg 313 | Postbus 1097 | 5602 BB Eindhoven | Disclaimer | Privacy
KvK-nr: 33177942 | AFM-nr: 12005180 | Kifid-nr: 300.002547 | Bankrekening-nr: NL08INGB0002630419