Basisverzekering voor je auto.

Je kunt kiezen uit 3 verschillende dekkingen:

 

  1. Wettelijk Aansprakelijk (WA), verplicht voor iedere eigenaar. Je eigen schade is niet gedekt
  2. WA + Beperkt Casco. Je eigen schade is gedekt, behalve bij eigen schuld
  3. WA + Uitgebreid Casco ook wel All Risk. Je eigen schade is gedekt, ook bij eigen schuld

 

Verschil dekkingen

Het verschil tussen de dekkingen zit in de vergoeding van de schade aan je auto.
In de tabel lees je wanneer jouw schade vergoed wordt.

Wordt jouw schade vergoed bij

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Uitgebreid Casco

Brand - ja ja
Diefstal, inbraak, joyriden - ja ja
Ruitbreuk - ja ja
Botsing met dieren - ja ja
Storm, hagel, overstroming - ja ja
Vandalisme - ja ja
Aanrijding - - ja
Slippen en omslaan - - ja
Te water raken - - ja
Schade per ongeluk zelf veroorzaakt - - ja

Wat krijg je uitgekeerd?

Bij een casco-dekking krijg je het schadebedrag uitgekeerd.
Tenzij dit bedrag hoger is dan de dagwaarde van je auto. In dat geval wordt je auto “total loss” verklaard en ontvang je de dagwaarde.

 

Je krijgt een botsing, het is jouw fout

Wat krijg je uitgekeerd bij:
Schadebedrag is lager dan de dagwaarde
Schadebedrag is hoger dan de dagwaarde = total loss
WA
€ 0
€ 0
WA + beperkt Casco
€ 0
€ 0
WA + uitgebreid casco
schadebedrag
nieuw-* of dagwaarde

* je ontvangt de nieuwwaarde indien je auto jonger is dan 1 jaar

 

Een natuurramp treft je auto.

Wat krijg je uitgekeerd bij:
Schadebedrag is lager dan de dagwaarde
Schadebedrag is hoger dan de dagwaarde = total loss
WA
€ 0
€ 0
WA + beperkt Casco
schadebedrag
dagwaarde
WA + uitgebreid casco
schadebedrag
nieuw-* of dagwaarde

* je ontvangt de nieuwwaarde indien je auto jonger is dan 1 jaar

 

Aanvullende verzekeringen

Naast de basisdekking kun je je verzekering uitbreiden met:

  1. Ongeval-inzittenden dekking
  2. Rechtsbijstand
  3. No-claimbescherming

Ongeval-inzittenden dekking

Heb je een Ongeval-inzittenden verzekering dan ontvang je eenmalig een bedrag wanneer één van de inzittenden overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.
Uitkering per persoon bij:
• Overlijden € 7.500,-
• Blijvende invaliditeit € 15.000,-

Rechtsbijstand

Verkeersfouten kunnen uitgroeien tot situaties waarvoor je rechtsbijstand nodig hebt. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt deze kostbare juridische bijstand:
• Iemand maakt een verkeersfout waardoor je letsel oploopt of schade lijdt
• Je maakt zelf een verkeersfout waarvoor je strafrechtelijk wordt vervolgd.
• Iemand maakt een andere fout dan een verkeersfout waardoor je auto schade oploopt.
• Je rijbewijs wordt, buiten een strafrechtelijke procedure, ingevorderd.
• Een geschil over aankoop of reparatie van je auto.

No-claimbescherming

Met een No-claimbeschermer éénmaal per jaar schade claimen zonder terugval in Bonus/Malus trede.

 

Hoe werkt het?

 

Heb je een jaar geen schade dan stijg je een trede. Je betaalt het jaar erop minder premie. Rij je schade dan zak je met een no-claimbeschermer geen trede terug. Anders zak je al snel 6 treden.

 

De overgang na een verzekeringjaar:
Bonus/Malus trede Korting op de premie zonder schade naar trede met 1 schade met 2 schaden
met No-claim beschermer naar zonder No-claim beschermer naar met No-claim beschermer naar zonder No-claim beschermer naar
20 75% 20 20 14 13 8
19 75% 20 19 13 12 7
18 75% 19 18 12 11 7
17 75% 18 17 11 10 6
16 75% 17 16 10 9 6
15 75% 16 15 9 8 5
14 75% 15 14 8 7 4
13 70% 14 13 7 6 3
12 65% 13 12 7 6 3
11 62% 12 11 6 5 2
10 60% 11 10 6 5 2
9 55% 10 9 5 4 1
8 50% 9 8 4 3 1
7 45% 8 7 3 2 1
6 40% 7 6 2 1 1
5 30% 6 5 1 1 1
4 20% 5 4 1 1 1
3 10% 4 3 1 1 1
2 - 3 2 1 1 1
1 - 2 1 1 1 1

Bent u ook al voor het volgende verzekerd?

Verzeker je auto | Vaalserbergweg 313 | Postbus 1097 | 5602 BB Eindhoven | Disclaimer | Privacy
KvK-nr: 33177942 | AFM-nr: 12005180 | Kifid-nr: 300.002547 | Bankrekening-nr: NL08INGB0002630419